Video: Picking Florida’s football Mount Rushmore

Who are the four faces of Florida football? 247Sports writer Thomas Goldkamp joins Nick Kostos to break down the CBS Sports Mount Rushmore for the Gators.

Florida Gators freshman QB #15 Tim Tebow takes part in his team's postgame celebration on Sept. 2, 2006. (Staff Photo Allen Eyestone/The Palm Beach Post)

Florida Gators freshman QB #15 Tim Tebow takes part in his team’s postgame celebration on Sept. 2, 2006. (Staff Photo Allen Eyestone/The Palm Beach Post)